Terapia dla CiebieISTDP

W naszej praktyce wykorzystujemy podejście ISTDP ponieważ wiemy, że czas naszych pacjentów jest bardzo cenny, a likwidacja objawów i kompleksowe zmiany charakterologiczne są możliwe do osiągnięcia w rozsądnych ramach czasowych (15-40 sesji).

Więcej

Psychoterapia indywidualna

Terapia krótkoterminowa - jest to pomoc w konkretnej sytuacji życiowej, aktualnym kryzysie jak poważna decyzja życiowa, kryzys w związku, utrata bliskiej osoby lub też praca wokół innego zgłaszanego nagłego problemu.
Terapia długoterminowa - ma na celu poznanie i zrozumienie siebie - swoich uczuć, relacji z innymi, swoich zachowań w różnych sytuacjach życiowych.

Więcej

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna przeznaczona jest dla osób doświadczających cierpienia i trudności w relacjach z innymi. Grupa adresowana jest do osób, które mają  kłopoty z nawiązywaniem kontaktu, czują się  samotne, uzależnione emocjonalnie, są uwikłane w niechciane relacje, nie potrafią rozpoznawać i wyrażać własnych potrzeb i uczuć.

Więcej