Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna ISTDP


Czym jest ISTDP?

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) to stosunkowo nowy nurt w psychoterapii, który rozwija się począwszy od lat 60-tych ubiegłego wieku w Kanadzie, USA i krajach Europy Zachodniej, a od kilku lat także w Polsce. Nasi terapeuci jako jedni z pierwszych w Polsce ukończyli międzynarodowe szkolenia uprawniające do pracy w tym podejściu.

W naszej praktyce wykorzystujemy podejście ISTDP ponieważ wiemy, że czas naszych pacjentów jest bardzo cenny, a likwidacja objawów i kompleksowe zmiany charakterologiczne są możliwe do osiągnięcia w rozsądnych ramach czasowych.

ISTDP to terapia:

> intensywna, ponieważ uwaga pacjenta jest natychmiast koncentrowana
   na problemie w celu wywołania silnego doświadczenia emocji

> krótkoterminowa, ponieważ znaczące efekty i zmiany psychologiczne
    można uzyskać w stosunkowo krótkim czasie

> dynamiczna, ponieważ zajmuje się nieświadomymi procesami i konfliktami
    wewnątrzpsychicznymi, które są przyczyną zaburzeń.

Skuteczność ISTDP jest poparta licznymi badaniami naukowymi. Teoretyczne podstawy tej metody oparte są na założeniach psychoanalitycznych i teorii przywiązania Johna Bowlby’ego oraz zintegrowane ze współczesna wiedzą neurobiologiczną. Metoda może być z powodzeniem stosowana w przypadku większości zaburzeń, w których wskazane jest leczenie psychoterapią.

Efektem udanej terapii jest:

> ustąpienie dokuczliwych objawów
  (np. lękowych, somatycznych, depresji, natręctw)

> zrozumienie przez pacjenta w jaki sposób sam sobie wyrządza krzywdę
  i świadome zatrzymanie autodestrukcyjnych procesów

> zdolność do pełnego doświadczania własnych pragnień i uczuć.

Praca z pacjentem w ISTDP

> sesja wstępna (2-3 godz.), która potwierdza przydatność tej metody dla danego pacjenta

> kolejne spotkania (1-1,5 godz.) - w trybie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Dodatkową zaletą tej metody jest możliwość elastycznego grafiku spotkań. Można je organizować częściej lub rzadziej, w zależności od możliwości czasowych pacjenta (np. sesje dłuższe niż 1,5 godziny w dłuższych odstępach czasowych).