Psychoterapia indywidualna


Terapia krótkoterminowa

Jest to pomoc w konkretnej sytuacji życiowej, aktualnym kryzysie jak poważna decyzja życiowa, kryzys w związku, utrata bliskiej osoby lub też praca wokół innego zgłaszanego nagłego problemu. Liczba sesji jest z góry określona, wspólnie ustalana, dostosowana do zgłaszanego problemu i ograniczona w czasie, zwykle 3-6 miesięcy. Spotkania odbywają się w cyklu cotygodniowym, trwają 50 minut.

Terapia długoterminowa

Ma ona na celu poznanie i zrozumienie siebie - swoich uczuć, relacji z innymi, swoich zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Głębsze rozumienie własnych emocji, myśli czy obaw pozwala na wypracowanie pozytywnej zmiany w życiu, lepsze samopoczucie i ustąpienie objawów. Terapia nie ma określonego z góry terminu zakończenia, trwa do momentu, gdy pacjent i terapeuta uznają, że przewidywane cele terapii zostały osiągnięte.