Psychoterapia grupowa


Grupa terapeutyczna przeznaczona jest dla osób doświadczających cierpienia i trudności w relacjach z innymi. Grupa adresowana jest do osób, które mają  kłopoty z nawiązywaniem kontaktu, czują się  samotne, uzależnione emocjonalnie, są uwikłane w niechciane relacje, nie potrafią rozpoznawać i wyrażać własnych potrzeb i uczuć.

Celem pracy terapeutycznej jest wzrost świadomości siebie i innych (rozpoznanie swoich pragnień, ograniczeń, wartości i wyborów życiowych oraz doświadczanie swoich uczuć, myśli i zachowań).
Praca w grupie oparta jest na dynamice relacji interpersonalnych umożliwiającej wgląd i przepracowanie osobistych trudności (w tym schematów rodzinnych).Taka forma pracy grupowej umożliwia uczestnikom nie tylko obserwację i refleksję nad sobą, lepsze rozumienie siebie i innych ale także pozwala odkryć w działaniu swoje podstawowe sposoby i schematy budowania relacji. Uczestnicy mogą w ten sposób lepiej rozumieć trudności jakich doświadczają w aktualnych życiowych relacjach i w bezpiecznych warunkach grupy próbować, i uczyć się nowych zachowań.

Poznając lepiej siebie, możemy żyć bardziej w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, uczymy się rozumieć i szanować innych.

Terapia grupowa odbywa się w ramach grupy terapeutycznej zamkniętej trwającej kilka miesięcy lub grupy otwartej, w której wskazane jest co najmniej 6-miesięczne uczestnictwo.

Grupa terapeutyczna liczy max. 12 uczestników, spotkania odbywają się co tydzień i trwają 2 godz.

Udział w grupie rozpoczyna się od konsultacji z prowadzącymi.