Terapia rodzin


Terapia rodzin to rozmowa prowadzona przez dwójkę psychoterapeutów, w której uczestniczą wszyscy członkowie rodziny zamieszkujący ze sobą.

Terapia rodzin odbywa się średnio raz na 3-4 tygodnie i trwa 90 min.

Wiadomo, że w grupie związanych ze sobą osób, mieszkających pod jednym dachem, każda osoba i jej zachowanie ma wpływ na pozostałe, a ich reakcje i zachowania wpływają zwrotnie na tę osobę. W takim układzie zależności problemy jednego członka rodziny np. dziecka mogą być pochodną relacji, jakie ma z rodzicami lub rodzeństwem. Z drugiej strony, kłopoty tej jednej osoby w rodzinie wpływają na funkcjonowanie wszystkich pozostałych jej członków.

Przyjrzenie się wzajemnej siatce relacji, zrozumienie motywów działań rodziców i dzieci, ich punktów widzenia i emocji poprawia zarówno funkcjonowanie poszczególnych osób, jak i rodziny jako całości.

Zapisy: kontakt@psychosfery.pl