Warsztaty umiejętności wychowawczych


Jak mówić, aby dzieci słuchały,
jak słuchać, aby dzieci mówiły

To najpopularniejszy i jednocześnie najlepszy warsztat dla rodziców, obejmujący swoja tematyką całokształt podstawowych zagadnień związanych z wychowywaniem. Warsztat ma na celu pomoc rodzicom w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad i poszanowania dla granic. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności komunikacyjnie, co poprawia relację nie tylko z dziećmi, lecz ze wszystkimi osobami.

PROGRAM WARSZTATU PODZIELONY JEST NA NASTĘPUJĄCE OBSZARY:

Jak stawiać i przestrzegać granic
> jak jasno postawić dziecku granice, żeby czuło się bezpiecznie,
> jak wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane.

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami
> jak rozpoznawać, akceptować i radzić sobie ze smutkiem dziecka, jego złością, rozpaczą, euforią ,
> jak pomóc dziecku, żeby radziło sobie z własnymi uczuciami.

Jak zachęcać dziecko do współpracy
> jak motywować dziecko do współdziałania.

Co zamiast karania
> czy i jak karać dziecko,
> jak zamiast karania modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka.

Jak rozwiązywać problemy i konflikty
> jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty,
> jak wspólnie znajdować rozwiązania bez pokonanych.

Jak zachęcać do samodzielności
> jak zrezygnować z zaborczości i uzależnienia od siebie,
> jak rozwijać umiejętność podejmowania decyzji i wspierać proces usamodzielniania się dziecka.

Jak uwalniać dziecko od grania ról
> jak sprawić, żeby nasze dziecko uwierzyło w siebie,
> jak uwolnić dzieci od grania narzucanych mu w domu i szkole ról.

Jak chwalić i zachęcać
> jak znaleźć w dziecku to, co najlepsze,
> jak je konstruktywnie chwalić by budować w nim realne poczucie własnej wartości.

ORGANIZACJA WARSZTATU:

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi:
dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach.
Cykl obejmuje 10 spotkań, po 2,5 godziny, raz na tydzień.
Każde spotkanie poświęcone jest konkretnemu zagadnieniu.
Warsztat rusza po zebraniu grupy 10 osób.

Prowadząca warsztat: Aneta Mazurkiewicz

Zapisy i dodatkowe informacje: aneta.mazurkiewicz@psychosfery.pl, tel. 501 20 4444


 

Kochać i wymagać

Czy pozwolenie na kolejną bajkę to rozpuszczanie dziecka czy okazywanie mu miłości?
Czy najnowszy model telefonu to dobra motywacja do wykonywania codziennych obowiązków, a zakaz wyjścia do kolegi to dobra kara?

Swoim dzieciom chcemy dać wszystko, co najlepsze. Wiemy, że oprócz kolorowych zabawek jest im potrzebna miłość. Ale jak kochać dzieci, by to czuły, a jednocześnie przekazać im pewne zasady?
Gdy kupujemy najprostszy sprzęt elektroniczny dołączona jest do niego instrukcja. Stając się rodzicem nie dostajemy do ręki żadnej instrukcji. Aby być efektywnym pracownikiem spędzamy godziny na szkoleniach. A co robimy, aby być lepszym rodzicem? Często wyposażeni jesteśmy jedynie we wspomnienia z własnych domów rodzinnych, które niekoniecznie w każdym fragmencie chcielibyśmy powielać. Tylko co w zamian?

Celem warsztatu jest wyposażenie rodziców w uniwersalne umiejętności wychowawcze i nauczenie skutecznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach związanych z dziećmi.

 

ORGANIZACJA WARSZTATU:

W warsztacie mogą uczestniczyć oboje rodzice lub jedno.
Koszt: 450 zł dla jednej osoby, zniżka 20% dla drugiego rodzica.
Termin: grupa rusza po zebraniu 6 uczestników.
Czas trwania: w sobotę w godz. 10.30-15.00, w niedzielę w godz. 10.30-15.00
Prowadząca warsztat: Aneta Mazurkiewicz

Zapisy i dodatkowe informacje: aneta.mazurkiewicz@psychosfery.pl, tel. 501 20 4444