Szkolenia - Core Training ISTDP


Core Training ISTDP w Polsce (2021-2024)
(wydarzenie cykliczne)

Nauczyciele/superwizorzy:
• dr n. hum. Josette ten Have-de Labije,
• lek. med., mgr psych. Joanna Duchniewicz

Lokalizacja: Warszawa/Berlin

Szkolenie spełnia kryteria certyfikacyjne IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) dla podstawowego szkolenia ISTDP i trwa 3 lata. Zajęcia odbywają się 4 razy w roku w blokach 3-dniowych (weekendowych) naprzemiennie w Warszawie i w Berlinie (jest to doskonała okazja do zapoznania się z urokami turystycznymi, architektonicznymi i kulturalnymi obu miast).

Program obejmuje wykłady teoretyczne, prezentacje wideo i omawianie pracy klinicznej z superwizorami, nadzór pracy klinicznej członków grupy szkoleniowej przez superwizorów oraz praktyczne ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról i uczeniu się przez doświadczanie (tzw. role play). W trakcie szkolenia uczestnicy prezentują nagrania wideo swojej pracy klinicznej, uczestniczą też w superwizji pozostałych członków grupy (co stwarza doskonałą okazje do uczenia się od siebie nawzajem pod opieką superwizorów), są też zachęcani do pracy w małych grupach interwizyjnych pomiędzy zjazdami, aby zintensyfikować efekty szkolenia.

Szkolenie kończy się uzyskaniem ceryfikatu ukończenia 3-letniego szkolenia ISTDP wydawanego przez The Netherlands Foundation for ISTDP (Program certyfikowany przez IEDTA).

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w ochronie zdrowia psychicznego (w tym psychologów, lekarzy, psychoterapeutów i psychiatrów).

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia zapraszamy do kontaktu:
biuro@istdp.org.pl, biuro@istdp.pl.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia (program, kwestie organizacyjne, koszt), wkrótce na stronie: www.istdp.org.pl , www.istdp.pl.

Josette ten Have-de Labije, w latach 2010-2016, była kierownikiem merytorycznym oraz współprowadzącą trzech edycji szkoleń Core Trainingu w Polsce, które wykształciły ponad 35 terapeutów ISTDP oraz 7 nauczyczycieli ISTDP (absolwentów prowadzonego przez Josette w Polsce 3-letniego kursu nauczycielskiego).