Warsztat Lęk i Emocje w ujęciu ISTDP


Praktyczne zastosowanie technik Intensywnej Psychoterapii Dynamicznej w pracy z klientem/pacjentem. Centrum Szkoleniowe Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ISTDP.

• Termin: 21-22.05 i 11-12.06.2022

• Koszt: 2790 zł - 4 dni warsztatowe (2x po 2 dni)

• Lokalizacja: Warszawa

• Zgłoszenia: www.istdp.pl

• Opis warsztatu: istdp.pl/events/lek-i-emocje-w-ujeciu-istdp

 

Warsztat Lęk i Emocje