Warsztat Utracony Raj


Dwudniowy warsztat ISTDP Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej

Warszawa, 28-29 Września 2018 r.

Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Josette ten Have-de Labije

Podążając drogą do nieświadomości z wysoce lękowym i dysocjującym pacjentem.

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie prowadzonym przez dr Josette ten Have-de Lajbije, superwizorkę ISTDP, organizatorkę licznych konferencji i kursów ISTDP na całym świecie, autorkę wielu publikacji i książek. Podczas warsztatu zobaczymy nagrania wideo fragmentów sesji ISTDP ilustrujących kolejne kroki w pracy z wysoce lękowymi oraz dysocjującymi pacjentami.

Skupimy się również na ustanawianiu i utrzymaniu świadomego oraz nieświadomego przymierza terapeutycznego z pacjentami cierpiącymi z powodu wysokiej patologii superego, czyli na:

- separowaniu ego pacjenta od jego superego,

- pomaganiu pacjentowi w radzeniu sobie z lękiem oraz

- restrukturyzowaniu zdolności adaptacyjnej ego pacjenta. 

Następnie zobaczymy jak podczas rozwijającej się współpracy - pacjent i terapeuta będą kontynuować podjętą wspólnie drogę do nieświadomości pacjenta, aby odkryć przeszłe traumy oraz związane z nimi impulsy i uczucia.

Dzień 1
Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu dotyczącym patologii superego, zdolności adaptacyjnej ego oraz oceny lęku, zostaną pokazane fragmenty nagrań wideo sesji terapii ISTDP z wysoce lękowym i dysocjującym pacjentem ilustrujące wyżej wymienione zagadnienia. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, dyskusji oraz uczenia się przez doświadczanie (udział w praktycznych ćwiczeniach polegających na odgrywaniu ról: pacjenta i terapeuty, tzw. role play).

Dzień 2
Uczestnicy warsztatu biorący udział w superwizji czynnej zaprezentuje fragmenty swoich sesji, pozostałe osoby poznają sposób pracy w podejściu ISTDP. Podczas drugiego dnia dr Josette odniesie się do tematu warsztatów. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, dyskusji oraz uczenia się przez doświadczanie (udział w praktycznych ćwiczeniach polegających na odgrywaniu ról: pacjenta i terapeuty, tzw. role play).

Warsztat jest adresowany do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów oraz studentów psychologii i medycyny, a także innych profesjonalistów z branży zdrowia psychicznego i sektora pomagania drugiej osobie, zarówno tych, którzy zetknęli się z już z ISTDP i chcą rozwijać się w tym podejściu, jak i tych, dla których jest to nowe podejście terapeutyczne, ale chcą poszerzać wiedzę czy też doskonalić swój warsztat pracy z pacjentami/ klientami.

ULOTKA INFORMACYJNA - pdf

PEŁNY OPIS I FORMULARZ ZGŁOSZENIA - doc

Opłata:

Płatność do 30.06.2018
400 PLN          1 dzień
750 PLN          2 dni 

Płatność do 31.07.2018
590 PLN          1 dzień
990 PLN          2 dni

Płatność po 1.08.2018
650 PLN          1 dzień 
1 200 PLN       2 dni

Nr konta: PL  91124063481111001053587179
Na załączonym formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie danych do faktury
Wypełnione zgłoszenie proszę wysłać na adres email: biuro@istdp.pl

Zniżki:
25% Zniżki dla studentów medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz innych kierunków związanych ze zdrowiem i pomaganiem.

Zniżki nie dotyczą oferty specjalnej.

Josette ten Have-de Labije, w latach 2010-2016, była kierownikiem merytorycznym oraz współprowadzącą trzech edycji szkoleń Core Trainingu w Polsce, które wykształciły ponad 35 terapeutów ISTDP oraz 7 nauczyczycieli ISTDP (absolwentów prowadzonego przez Josette w Polsce 3-letniego kursu nauczycielskiego).