Zapisz się na konsultacje do wybranego terapeuty

Aneta Mazurkiewicz

Agata Piórko

Lena Wojdan

Maciej Aleksandrowicz

Małgorzata Kołodziejek

Anna Porębowicz-Dörsmann

Magdalena Siembab

Marta Wijas

 

Psychoterapię poprzedza 50–minutowa sesja wstępna - czyli spotkanie o charakterze diagnostycznym. Pozwala ono na zorientowanie się w problemach i sytuacji życiowej osoby, pary, rodziny.

Celem konsultacji jest zaproponowanie ze strony terapeuty odpowiedniej formy pomocy.

Zapraszamy do kontaktu z wybranym terapeutą.

Lena Wojdan


Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Eurpejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (ECP).Certyfikowany psychoterapeuta ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna); ukończyła 3-letni program Core Trening ISTDP prowadzony przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA) – ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje w ramach Advanced Core Training ISTDP prowadzonym przez Jona Fredericksona (co-chair of the ISTDP Training at the Washington School of Psychiatry, USA).

Certyfikowany psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (SPCh).
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja kliniczna człowieka dorosłego, ukończone studia doktoranckie.

Ukończyła także:

Podyplomowe 4-letnie Studium Psychoterapii oraz 2-letnie Studium Psychoterapii Grupowej i 2-letnie Studium Terapii Par w integracyjnym podejściu psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i kwalifikujące do uprawiania zawodu psychoterapeuty);
Podyplomowe 3-letnie Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich;

Podyplomowe Studia w Instytucie Nauk o Rodzinie UKSW;

Podyplomowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PolskiegoTowarzystwa Psychologicznego;

wstępny kurs i 3-letni Core-Training ISTDP - Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), przygotowujący do samodzielnej pracy, prowadzony przez International Experiential Dynamic Therapy Association (rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne) i prowadzony przez przedstawicieli tego nurtu z USA i Europy Zachodniej (m.in.: J.Have de Labije, J.Frederickson, A.Abbas, K.Cornellissen).
Pracuje pod superwizją J. Fredericksona, Z. Milskiej-Wrzosińskiej i K. Mierzejewskiej-Orzechowskiej.

Od kilkunastu lat zajmuje się psychoterapią, współuczestniczyła w powstaniu Polskiej Rady Psychoterapii. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, korzystając również z osiągnięć innych szkół psychoterapeutycznych (przede wszystkim humanistyczno-egzystencjalnej). W swojej pracy uwzględnia chrześcijańską, personalistyczną wizję człowieka. Prowadzi również szkolenia i warsztaty umiejętności psychologicznych, była wykładowcą szkoleniowym w Studium Psychoterapii SPCH. Od kilkunastu lat pracuje w Osrodku Pomocy Psychologicznej „Bednarska”.

Prowadzi psychoterapię krótkoterminową, w tym intensywną krótkoterminową terapię w podejściu ISTDP i długoterminową osób dorosłych, psychoterapię grupową i terapię par. Od kilku lat prowadzi także indywidualną i grupową psychoterapię osób o skłonnościach homoseksualnych i ich rodzin.

Kontakt: tel. 607 777 795,  mail: lena.wojdan@psychosfery.pl