Małgorzata Kołodziejek


Psycholog kliniczny I stopnia. Certyfikowany psychoterapeuta ISTDP i nauczyciel psychoterapii w tym podejściu. Ukończyła w obu zakresach szkolenia prowadzone przez International Experiental Dynamic Therapy Association (IEDTA), stowarzyszenie rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi psychoterapię ISTDP od 2008 r.

Pracowała w publicznych ośrodkach leczenia psychiatrycznego i psychoterapii (najdłużej szpital Nowowiejski). W praktyce prywatnej realizuje swoją pasję - prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym ISTDP.

W praktyce prywatnej realizuje swoją pasję - prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie ISTDP. Korzysta, w razie potrzeby, z osiągnięć innych szkół psychoterapeutycznych (psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej).

Studia magisterskie odbyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą I stopnia psychologii klinicznej osób dorosłych. Posiada także certyfikat konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka, dziecięce zaburzenia psychiczne, wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia zawodowe. Przeszła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej zakończone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Od 2008 r. szkoli się w zakresie ISTDP - Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy). Ukończyła 2-letni kurs wstępny, a następnie 3-letni Cor Training ISTDP czyli zaawansowane szkolenie prowadzone przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA) – stowarzyszenie rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest absolwentką 3-letniego szkolenia nauczycielskiego z ISTDP. Otrzymała międzynarodowe certyfikaty psychoterapeuty ISTDP oraz nauczyciela ISTDP wydane przez IEDTA. Kontynuuje superwizje u przedstawicieli nurtu ISTDP z Europy i USA m.in. Josette ten Have de Labije, Roberta Neborsky'ego, Keesa Cornellissena, Jona Fredericksona, Allana Abbasa. Aktualnie uczestniczy w zaawansowanym, międzynarodowym szkoleniu ISTDP "Advanced Core Training" w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije. Prowadzi psychoterapię w podejściu ISTDP od 2008 r.
Ma także certyfikat w zakresie stosowania terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Desensytyzacja i Przetwarzanie Doznań Emocjonalnych). Ukończyła studium socjoterapii i studium metod psychokorekcyjnych, szkolenie z terapii urazów potraumatycznych. Ma dyplomy ukończenia kursów mediacyjnych, warsztatów NVC tj. komunikacji bez przemocy. Pozostaje członkiem kilku stowarzyszeń zawodowych, w tym Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Jest doświadczonym praktykiem w dziedzinie diagnostyki psychologicznej oraz terapii indywidualnej dorosłych, dzieci i młodzieży z różnymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Pomaga rodzinom: prowadzi doradztwo, terapię i mediacje. Udziela konsultacji w sytuacjach kryzysowych, zajmuje się terapią osób po przeżyciach traumatycznych. Prowadzi szkolenia doskonalące umiejętności psychologiczne różnych profesjonalistów.
Pracuje w publicznych i niepublicznych ośrodkach leczenia psychiatrycznego i psychoterapii dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz dorosłych.

Kontakt: tel. 501 087 247, mail: malgorzata.kolodziejek@psychosfery.pl